Timmerkörarnas uppförandekod

 • Alla chaufförer, åkeriägare och anställda hos Timmerkörarna ska uppträda kamratligt. 

 • Alla ska verka för gott samarbete mellan åkerier, centralen, avverkningsentreprenörer, personal på industrier och kunder. Timmerkörarna ser allvarligt på när personer inte gör sitt yttersta för att få samarbeten att fungera. Vi bemöter varandra med positiva ordalag, acceptans och värdighet.

 • Alla ska sträva mot att ingen medarbetare ska känna sig trakasserad för sin sexuella läggning, kön, hudfärg eller liknade.

 • Alla ska följa lagen när det gäller hastigheter, lastvikter och övriga trafikregler. Tänk på att vi är Timmerkörarnas och branschens reklampelare. Det är nolltolerans mot alkohol och droger vid framförande av fordon.

 • Det är ytterst viktigt att följa mottagningsplatsernas säkerhetsföreskrifter och rutiner.

 • Alla ska följa arbetsmiljölagen och arbeta för att undvika olyckor i arbetet.

 • All kontakt gällande körningen tas med Timmerkörarna och inte med kunden. Om avsteg sker från överenskommen och planerad körning ska ansvarig på Timmerkörarna alltid kontaktas.

 • Upplevda konflikter löser vi inom Timmerkörarna. Vi pratar inte illa om varandra till kollegor eller tredje part.

 • Alla chaufförer ska ta eget ansvar och lära sig de datorer och program som används i bilarna för mottagning av virkesordrar och mottagningsaviseringar.

 • Ingen inom Timmerkörarnas organisation ska ta emot eller ge mutor som kan ändra affärsförhållande.

 • Ingen anställd, åkeriägare eller chaufför ska ingå affärer som intressemässigt krockar med Timmerkörarnas affärsrelationer.

 • Det är viktigt att sekretess används för att skydda Timmerkörarna så att viktig information inte läker ut som kan skada företaget. Tänk även på sekretess för kunder och markägare.