Arbetsverktyg

Timmerkörarna använder nedanstående system i verksamheten.

TASS

Planering, transportledning och uppföljning. Alla fasta timmerbilar är utrustade med moderna datorer för att kunna ta emot virkesorder, produktionsdata i realtid samt via karta orientera sig till avlägg.

Viol

Flödesuppföljning och diverse utredningar. Dessutom administreras transportprislistor åt kunder som önskar.

Kröntvägval

Uppföljning av vägval, avstånd och diverse utredningar.

Visma Global

Fakturering och avräkning. Uppdateras med prisräknat data från SDC.

Mail

Samtliga fordon har tillgång till mail för att kunna ta del av information.

SMS

För kort snabb information till chaufförer och bilar.

CoreIT

Drift av webb och IT-lösningar.