Miljö

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår natur och framtida miljö. Samhället, myndigheter och kunder ställer idag stora krav på transportnäringen, därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att vår miljöbelastning skall minska.

Vi strävar efter att minska våra utsläpp till luft, mark och vatten genom planerade transporter, optimerade fordonsekipage och att alla medarbetare både förare och transportledare är välutbildade och delaktiga i miljöarbetet.

Arbetet följer företagets miljöpolicy och de övergripande miljömålen. Varje år sätts nya detaljerade miljömål, emissionsberäkningar görs på våra transporter och en miljörapport redovisas på bolagets årsstämma. Årligen besöker en extern revisor från Sveriges Åkeriföretag Timmerkörarna och gör en certifieringsrevison.

Läs gärna vår Miljöpolicy

Certifikat