Miljö

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår natur och framtida miljö. Samhället, myndigheter och kunder ställer idag stora krav på transportnäringen, därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att vår miljöbelastning skall minska.

Vi strävar efter att minska våra utsläpp till luft, mark och vatten genom planerade transporter, optimerade fordonsekipage och att alla medarbetare både förare och transportledare är välutbildade och delaktiga i miljöarbetet.

Arbetet följer företagets miljöpolicy och de övergripande miljömålen. Varje år sätts nya detaljerade miljömål, emissionsberäkningar görs på våra transporter och en miljörapport redovisas på bolagets årsstämma. Årligen besöker en extern revisor från SBcert och gör en certifieringsrevison.

Läs gärna vår Miljöpolicy

Miljöpolicy för Timmerkörarna i Norrland AB

Timmerkörarna AB skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och bolagets egna förutsättningar arbeta för

  • att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporter med tillhörande hantering
  • att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt inom bolaget och hos dess delägare samt på olika sätt förebygga föroreningar
  • att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas krav
  • att uppnå, inom ramen för bolagets miljöledningssystem, formulerade och fastställda miljömål.

Certifikat