Timmerkörarna det rätta alternativet
Stefan Nordström/VD Timmerkörarna
Vi är på väg
Timmerkörarna är en organisation för samordning av skogstransporter för medlemsföretag och uppdragsgivare.
NU ÄR DESSA ÅKARE REDO ATT TRANSPORTERA
Nyutbildade i Guldkortet 1998
Föregående
Nästa

Organisation för medlemsföretag och uppdragsgivare

Timmerkörarna i Norrland AB bildades 1996 av 20 timmeråkerier och tjänstemannen Stefan Nordström som blir VD. De bestämde sig för att under en ny gemensam organisation samordna planeringen av transporterna. Denna planering hade tidigare olika lastbilscentraler i området ansvarat för.

Med den nya fokuseringen på enbart skogstransporter skapades en effektiv och slimmad organisation med korta beslutsvägar som gynnar både medlemsföretagen och uppdragsgivarna. Under åren har medlemsföretagen/ägarna utökats till 31 delägare.

Timmerkörarna anlitar även externa resurser när kundernas transportbehov tillfälligt är extra stort. Fordonsflottan förnyas kontinuerligt så att den mest effektiva, säkraste och miljövänligaste tekniken alltid används.

Affärsidé

Timmerkörarnas affärsidé är att fokusera på skogstransporter. En effektiv och slimmad organisation med korta beslutsvägar som gynnar både medlemsföretagen och uppdragsgivarnas intressen.

Arbetssätt

Timmerkörarna jobbar i tätt samarbete med kunderna och åkerierna, i en slimmad och effektiv organisation.

Strategiskt utplacerade transportledare jobbar nära kunder och åkerier. Åkerierna är områdesansvariga och har god lokalkännedom.

Vi samarbetar med flera andra transportföretag för att optimera transporterna och minska miljöpåverkan.

Timmerkörarna använder moderna arbetsverktyg i sin verksamhet.

Policy för Timmerkörarnas uppförandekod.

Timmerkörarna anser att sponsring är en del av vår marknadsföring som sprider kännedom & intresse för vår verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 & jobbar aktivt för att minska miljöpåverkan.

Skicka in intresseanmälan.

Under åkarwebb kan du ladda ner blanketter, dokument & programvaror för arbetet. Här finns även några enkla formulär att använda.