Timmerkörarna det rätta alternativet
Hans Westberg/VD Timmerkörarna
Vi är på väg
Timmerkörarna är en organisation för samordning av skogstransporter för medlemsföretag och uppdragsgivare.
NU ÄR DESSA ÅKARE REDO ATT TRANSPORTERA
Nyutbildade i Guldkortet 1998
Föregående bild
Nästa bild

Organisation för medlemsföretag och uppdragsgivare

Timmerkörarna i Norrland AB bildades 1996 av nuvarande styrelseordförande Stefan Nordström. Sedan starten har fokus legat på rundvirkestransporter med åkerierna som ägare.

Kärnområdet är Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Huvudkontoret ligger i Sollefteå och övriga bemannade kontor finns i Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Åsele.

För nuvarande har Timmerkörarna 75 fasta bilar och  anlitar även externa resurser när kundernas transportbehov tillfälligt är extra stort. Fordonsflottan förnyas kontinuerligt så att den mest effektiva, säkraste och miljövänligaste tekniken alltid används.

Affärsidé

Timmerkörarnas affärsidé är att fokusera på skogstransporter. En effektiv och slimmad organisation med korta beslutsvägar som gynnar både medlemsföretagen och uppdragsgivarnas intressen.

Arbetssätt

Timmerkörarna jobbar i tätt samarbete med kunderna och åkerierna, i en slimmad och effektiv organisation.

Strategiskt utplacerade transportledare jobbar nära kunder och åkerier. Åkerierna är områdesansvariga och har god lokalkännedom.

Vi samarbetar med flera andra transportföretag för att optimera transporterna och minska miljöpåverkan.

Timmerkörarna använder moderna arbetsverktyg i sin verksamhet.

Policy för Timmerkörarnas uppförandekod.

Timmerkörarna anser att sponsring är en del av vår marknadsföring som sprider kännedom & intresse för vår verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 & jobbar aktivt för att minska miljöpåverkan.

Skicka in intresseanmälan.

Under åkarwebb kan du ladda ner blanketter, dokument & programvaror för arbetet. Här finns även några enkla formulär att använda.