Om Timmerkörarna

Vår historia

1996

20 st åkerier från 5 olika lastbilscentraler söker utträde ur centralerna och bildar företaget Timmerkörarna i Norrland AB. Omorganisationen resulterade i att fordonsantalet kunde minskas med 40% med bibehållen transportvolym (Norrskog). Transportledningen koncentrerades till ett ställe, Timmerkörarnas kontor i Sollefteå. Resultatet blev bättre överblick över transportuppdragen, samordnad planering och tydligare kommunikation med åkerierna. Samma år anställdes Susanne Fredriksson för att sköta ekonomi och administration.

1999

PC-verktyg för optimering av rutter börjar användas i transportplaneringen. Detta ger möjligheten att enkelt mäta transportsträckor, beräkna körtid och kostnad. Arbete med att påverka uppdragsgivare att ange korrekta koordinater för avlägg pågår kontinuerligt.

2000

Timmerkörarna blir miljö ISO 14001 certifierade. Kjell Nilsson är miljöledare.

2002

Projektet ”Optimering av virkestransporter” startar. Ett samarbete med Vägverket Region Mitt som även är medfinansiär. Komplettering och test av planeringssystem för totaloptimering av vägtransporter påbörjas.

2003

En timmerbil utrustas med fordonsdator och även med CTI och alkolås. Programvaror för datakommunikation mellan kontoret och bilen samt olika kartprogram med GPS anslutning testas. Även nyttan för förare och kontor utvärderas.

2006

Timmerkörarna firar 10: årsjubileum i Lycksele på Hotell Lappland.

2008

Personalen på kontoret i Sollefteå förstärks med Lina Westman som arbetar med administration, miljö och transportledning.

2009

Fast anslutna enheter är uppe i 36 bilar och 2 flishuggar. Vid toppar i transportvolymen anlitar företaget även ytterligare externa fordon. Ekonomisystemet byts ut till Visma Global.

2010

SCA upphandlar transporterna mellan Töva och industrierna i Sundsvall, TK vinner upphandlingen.

2011

Timmerkörarna förstärker planerings och ledningsfunktion med Hans Westberg som arbetar med projektledning och tar hand om flis och grotverksamheten samt övrig planering. Hans är stationerad i Sundsvall.
Hans börjar med att installera Transportledningssystemet Tracs i alla bilar som nu är utrustade med datorer. 1 oktober startar Timmerkörarna sin första grupp för gruppkörning. Lastaren stationeras i Torpshammar. Flis och grotverksamheten avslutas.

2013

SCA upphandlar Gällö-skog 500 000 m3f/år, som TK vinner. Stormen Ivar och Hilde kommer i December, Timmerkörarna förstärker i Medelpad med Madeleine Nilsson som transportledare.

2014

Stormarna medför under våren stora omkastningar i transportarbetet, TK har två grupper i stormområdet med totalt 12 gruppbilar med 2 lastare samt ca 70 Kranbilar. Timmerkörarna anställer Johan Karlsson som transportledare i Jämtland för Gällöskog. Projektet med 90: tons fordon från Töva startas med två fordon med 74 tons totalvikt. Timmerkörarna ökar sin omsättning med ca 30 miljoner under 2014.

2015

Ett överskott av massaved och stora lager vid industri och sågverk innebär stora förändringar på marknaden. Det bildas ett stort överskott av bilar, det medför borttagande av totalt åtta bilar samt uppställning av ytterligare sex ekipage.

2016

Den fasta flottan i Timmerkörarna omfattar idag 60 Kranbilar varav 11 är utrustade med CTI samt två separatlastare och åtta gruppbilar, två stycken 74 ton samt extra kapacitet.

Timmerkörarna firar i februari 20 år med kalas på Hallstaberget med sina åkerier med fruar och kunder samt personal.

2021 - 25 års jubileum

Timmerkörarna nådde under 2020 rekordinkörning. Timmerbilarna transporterade över 4 miljoner m3f till industri och sågverk. Timmerkörarnas flotta består idag av ca 70 fasta kranbilar & transporterar virke från Lapplands Inland i Västerbotten till Hälsingland i Söder.