Sponsring

Timmerkörarna anser att sponsring är en del av vår marknadsföring som sprider kännedom och intresse för vår verksamhet.

Använd formuläret nedan för ansökan om sponsring

Vi behandlar sponsringsansökningarna två gånger per år och sista anmälningsdagen är 31 mars och 30 september.
Du får svar från oss senast 1 maj respektive 1 december.

Timmerkörarna sponsrar:

  • Aktiviteter som stärker vårt varumärke i våra målgrupper
  • Aktiviteter som bidrar med positiva mervärden i våra skogsbruksområden
  • Aktiviteter för främjande av en levande landsbygd
  • Verksamheter med anknytning till skog eller agral näring
  • Aktiviteter som känneteckas av nyckelord goda affärer (kvalitet, långsiktighet), gemenskap och hållbarhet.
  • Aktiviteter i eller med koppling till vårt geografiska verksamhetsområde.
[ninja_form id="3" ]