Miljöpolicy

Timmerkörarna AB skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och bolagets egna förutsättningar arbeta för

  • att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporter med tillhörande hantering

  • att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt inom bolaget och hos dess delägare samt på olika sätt förebygga föroreningar

  • att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas krav

  • att uppnå, inom ramen för bolagets miljöledningssystem, formulerade och fastställda miljömål.